Súťaž

 
Výherkyňou Rozprávkovej rodinnej dovolenky od

ktorú sme vyžrebovali zo všetkých objednávok,

uskutočnených od spustenia eshopu do 20.12.2014
 
sa stala
 
pani EVA KOLLÁROVÁ
 

Srdečne blahoželáme! :-)
 
 
Výhercu súťaže pre návštevníkov eshopu sme kontaktovali emailom.
 
 
 
SÚŤAŽ PRE NÁVŠTEVNÍKOV ESHOPU:
Odfoť plagát (vylepený na verejných miestach alebo na monitore počítača či mobilu)
Pošli emailom na Bezpecnanaruc@gmail.com, do 20.12.2014.
V správe nemusíš zadávať osobné údaje - do žrebovania postupuje iba emailová adresa.
 
21.12.vyžrebujeme výhercu, ktorá získa poukaz na nákup v eshope www.nos-ma.sk
v hodnote 100 EUR.Majiteľ emailovej adresy nemusí byť zákazníkom eshopu.
_______________________________________
 
SÚŤAŽ PRE ZÁKAZNÍKOV ESHOPU:
Medzi zákazníkmi eshopu, ktorí si v období od spustenia eshopu až do 20.12.2014 
objednajú výrobky alebo tovar v ľubovoľnej hodnote a za objednávku riadne zaplatia,
vyžrebujeme 
rodinnú dovolenku pre 4 osoby (2 dospelé a 2 deti) 
vo Villa Betula Resort***.
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE PRE NÁVŠTEVNÍKOV ESHOPU:
 
Súťaž organizuje prevádzkovateľ portálu www.nos-ma.sk .
Zúčasťniť sa môže každý, kto splní podmienky na zaradenie do hry.
V prípade výhercu, ktorý do dňa vyhlásenia výsledkov súťaže nedovŕšil 18 rokov,
preberá výhru zákonný zástupca.
 
Trvanie súťaže: 1.7.-20.12.2014
 
Do žrebovania postupujú emaily, ktoré obsahujú obrázok v elektronickej podobe,
na ktorej je vyobrazený plagát súťaže s čitateľným logom portálu www.nos-ma.sk
Email môže obsahovať obrázok na ktorom je nasnímaný plagát umiestnený kdekoľvek,
príp.nasnímaný obraz monitora pri zobrazovaní webu www.nos-ma.sk (printscreen).
  
 
Pri odosielaní obrázku organizátor eviduje iba emailovú adresu súťažiaceho,
bez osobných údajov, ktoré sa pre postup do súťaže nepožadujú.
V losovaní sa zúčastnia emailové adresy, z ktorých bol doručený nasnímaný obrázok
plagátu súťaže a výhra prináleží súťažiacemu, ktorý sa preukáže 
oznámením o výhre doručenej do schránky elektronickej pošty,
ktorá bola vyžrebovaná.
 
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu dĺžky trvania súťaže.
Žrebovanie sa uskutoční 21.12.2014.
Oznámenie o výhre bude odoslané výhercovi bezodkladne po vyžrebovaní,
do schránky elektronickej pošty na adresu,
z ktorej bol odoslaný nasnímaný plagát súťaže. 
 
Výherca má možnosť preukázať svoju totožnosť a oprávnenie na výhru
do 30 dní od odoslania oznámenia o výhre organizátorom.
Ak sa výherca do toho dátumu neprihlási, organizátor súťaže má nárok
na dodatočné žrebovanie, príp.výhru presunúť do ďalšej súťaže.
 
Výhru zabezpečuje prevádzkovateľ eshopu www.nos-ma.sk.
 
Výhru sa nedá zameniť na finančnú prothodnotu, ani na iné plnenie.
Vymáhanie nároku na výhru súdnou cestou je vylúčené.
 
___________________________________________
 
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE PRE ZÁKAZNÍKOV ESHOPU:
 
 
Súťaž organizuje prevádzkovateľ portálu www.nos-ma.sk .
Zúčasťniť sa môže každý, kto splní podmienky na zaradenie do hry.
V prípade výhercu, ktorý do dňa vyhlásenia výsledkov súťaže nedovŕšil 18 rokov,
preberá výhru zákonný zástupca.
 
Trvanie súťaže: 1.7.-20.12.2014
 
Do žrebovania postupujú osoby, ktoré v uvedenom období (od spustenia eshopu 
až do 20.12.2014, vrátane) uskutočnia aspoň jednu objednávku na www.nos-ma.sk
a za objednávku aj riadne zaplatia. zaplatením sa rozumie aj úhrada zálohy
uvedenej v obchodných podmienkach.
Do súťaže postupujú všetky riadne zaplatené objednávky. V prípade viac objednávok
od jedného zákazníka do žrebovania budú zaradené všetky objednávky, ktoré
spĺňajú podmienky do zaradenie do súťaže, t.j. opätovným objednávaním
zákazník zvýši šancu na výhru.
  
 
 
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu dĺžky trvania súťaže.
Žrebovanie sa uskutoční 21.12.2014..
Oznámenie o výhre bude odoslané výhercovi bezodkladne po vyžrebovaní,
do schránky elektronickej pošty na adresu,
ktorá bola uvedená v objednávke.
Meno výhercu bude zverejnené na stránke www.nos-ma.sk 
aj na fanúšikovskej stránke na Facebooku.
 
Výherca má možnosť preukázať svoju totožnosť a oprávnenie na výhru
do 30 dní od odoslania oznámenia o výhre organizátorom.
Ak sa výherca do toho dátumu neprihlási, organizátor súťaže má nárok
na dodatočné žrebovanie, príp.výhru presunúť do ďalšej súťaže.
 
Výhru zabezpečuje partner súťaže Villa Betula Resort***.
 
Výhru sa nedá zameniť na finančnú prothodnotu, ani na iné plnenie.
Vymáhanie nároku na výhru súdnou cestou je vylúčené.
 
V Šali, 1.7.2014.